VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ

FOLKLORO IR ETNOGRAFIJOS CENTRO ĮSTATAI

SUSISIEKITE

VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras

ADRESAS

Stiklių g. 6 Vilnius, LT-01131

TELEFONO NR.

+370 614 21516