top of page

SLAVŲ TRADICINĖS MUZIKOS MOKYKLA 

3-5 METAI (ankstyvojo ugdymo grupė)

Mokymai - 2 kartus per savaitę.

Programoje – liaudies žaidimai, dainos, šokiai, lavinantys klausą, atmintį, intonaciją, ritmiškumą, artikuliaciją, koordinaciją. Žaisdami vaikai susipažįsta su muzikos kalba, tradiciniais muzikos instrumentais, liaudies tradicijomi ir šventėmis. 

 

6-7 METAI (kompleksinė ikimokyklinė ugdymo grupė ir 1 klasė)

Mokymai – 2-4 kartus per savaitę, 2-3 ak. valandos.

Privalomieji dalykai: žaidybinis folkloras, folkloro ansamblis, ritmika, liaudies kalendorius, solfedžio.

Pasirenkamieji dalykai: liaudies teatras, muzikos instrumentas, solinis liaudies dainavimas, dekoratyviniai taikomieji menai.

 

8-10 METAI (2-4 klasės)

Mokymai - 2-4 kartus per savaitę, 2-3 ak. valandos.

Privalomieji dalykai: žaidybinis folkloras, folkloro ansamblis, choreografija, liaudies kalendorius, solfedžio.

Pasirenkamieji dalykai: liaudies teatras, muzikos instrumentas, liaudies notacija, solinis liaudies dainavimas, dekoratyviniai taikomieji menai.

Lavinami klausa, atmintis, intonacija, ritmiškumas, artikuliacija, koordinacija, darbo kolektyve įgūdžiai. 

Dekoratyvinių taikomųjų menų pamokose vaikai kartu su tėvais išmoksta vyti juostas, siuvinėti, gaminti papuošalus ir kt. 

 

11-13 METAI (5-7 klasės)

Mokymai - 2-4 kartus per savaitę, 2-3 ak. valandos.

Privalomieji dalykai: folkloro ansamblis, choreografija, solfedžio, liaudies kalendorius, sceninė praktika.

Pasirenkamieji dalykai: liaudies notacija, vyrų liaudies tradicijos, moterų liaudies tradicijos, muzikos literatūra, liaudies teatras, etnografijos istorija, dekoratyviniai taikomieji menai, muzikos instrumentas, folkloro ekspedicijos.

Programa skatina nuodugnų tradicijų tyrinėjimą. Atskirai vyksta vyrų ir moterų grupių mokymai, kuriuose moksleiviai susipažįsta su vyriškojo ir moteriškojo dainavimo, šokio, elgesio ypatumais ir skirtumais.
Dekoratyvinių taikomųjų menų pamokose vaikai kartu su tėvais išmoksta vyti juostas, siuvinėti, gaminti papuošalus ir kt. 

Ekspedicinė praktika – tai išvažiuojamosios pamokos į gyvenvietes. Išvykose moksleiviai, vadovaujami pedagogų, renka ir fiksuoja folklorą. Surinkta medžiaga naudojama archyvo papildymui, kolektyvo repertuaro praplėtimui, įvairių Lietuvos regionų istorijai ir tradicijoms išmokti. 


14-18 METAI (8-12 klasės)

Mokymai vyksta dviem kryptimis: bendro lavinimo ir profesinės orientacijos programa.

Privalomieji dalykai: folkloro ansamblis, choreografija, solfedžio, sceninė praktika.

Pasirenkamieji dalykai: vyrų tradicija, moterų tradicija, liaudies kalendorius, liaudies teatras, muzikos instrumentas, solinis liaudies dainavimas, folkloro ekspedicijos.  

Papildomi profesinės orientacijos programos mokymai: folkloro ekspedicijos, liaudies notacija, etnografijos istorija, etnografinis solfedžio, darbo su folkloro ansambliu metodika, muzikos istorija, muzikos instrumentas.
Programa skatina nuodugnų tradicijų tyrinėjimą, sceninio elgesio, folkloro ekspedicijų ir surinktos medžiagos sisteminimo įgūdžių įgijimą, padeda pasiruošti stojimui į aukštąsias mokyklas, universitetus.

Jūsų vaikų laukia aktyvus dalyvavimas koncertuose, šventėse, festivaliuose ir konkursuose, kūrybinėje vasaros mokykloje „Tradicija“. Mokyklos folkloro ansambliai – rusų „Arinuška“, ukrainiečių „Sviato“, baltarusių „Juraj“ ir lenkų „Traikotka“ – tarptautinių festivalių ir konkursų laureatai. 

Po mokyklos baigimo moksleiviams suteikiamas pažymėjimas.

Prašymai priimami el.paštu: arinuskafolk@inbox.ru 

Kilus klausimams, kreipkitės tel. +370 614 21516

PRAŠYMAS

VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras

ADRESAS
Stiklių g. 6 Vilnius, LT-01131

TELEFONO NR.

+370 614 21516 

  • Черный Facebook Иконка
  • Черный Instagram Иконка
  • Черный значок YouTube
bottom of page