XV festivalis „Pokrovskije kolokola“ kviečia į konferenciją tema „Mano šeima – mano ištakos“

Kviečiame dalyvauti jaunųjų folkloristų konferencijoje “Mano šeima – mano ištakos”, kuri vyks lapkričio 13 d., 10 val., viešbučio „Panorama“ (Sodų g. 14) konferencijų salėje. Vaikai, ypač šiais laikais, retai tinkamai ir išsamiai supažindinami su savo šeimos istorija ir tautos tradicijomis, kuriomis buvo grįstas daugelio kartų auklėjimas. Įtraukdama vaikus ir jaunimą į jaudinančią kelionę po jų šeimos praeitį, konferencija „Mano šeima – mano ištakos“ suteiks jiems galimybę susipažinti su šiandien primirštais papročiais ir suprasti jų įtaką šiuolaikiniame gyvenime ir kaip tai sąveikauja bendruomenės, giminės ir šeimos tradicijomis. Mes siekiame padėti dalyviams giliau suvokti savo tapatumą, perimti protėvių patirtį, bei kūrybingai puoselėti tautinės kultūros tradicijas. Taip pat tikimės, kad pasiruošimas konferencijai, šeimoms suteiks retą galimybę prasmingai ir įdomiai praleisti laiką drauge, su pagarba prisiminti mūsų pasaulį jau palikusius proprosenelius, o galbūt su jais naujai susipažinti bei atrasti, kaip glaudžiai mes visi esame susiję. Konferencijai parengtame pranešime (iki 10 min.) turėtų būti informacija apie patį pranešėją, jo šeimos genealoginio medžio struktūra (pageidautina) su nuotraukomis. Galima papasakoti apie giminės ar šeimos tradicijų (pvz.: senelės, mamos lopšinių dainavimo) amatų (senelio, tėvo, močiutės rankdarbių darymo įgūdžių darymą), tautosakos (pamokančių pasakų, įvykių pasakojimų) ar smulkesnių įpročių perdavimą ir išsaugojimą šeimoje. Pageidaujama, kad darbas būtų pristatomas naudojant PowerPoint programą.

_________________________________________________________________________________________ XV фестиваль «Покровские колокола» приглашает детей и молодежь принять участие в конференции «Моя семья – мои истоки»

Приглашаем принять участие в конференции юных фольклористов «Моя семья – мои истоки», которая состоится 13 ноября в 10 час. в конференцзале гостиницы «Панорама» (ул.Соду 14) Современные дети очень мало знают об истории своей семьи, своего народа, о традициях, на которых было основано воспитание многих поколений. Привлекая детей и молодёжь к увлекательному путешествию в прошлое их семей, конференция «Моя семья – мои истоки» даёт возможность узнать об уже забытых сегодня обычаях и их влиянии на нашу современную жизнь, сообщество, семью, традиции. Мы стремимся помочь участникам глубже понять свою идентичность, перенять опыт предыдущих поколений и творчески cохранять национальные культурные традиции. Мы также надеемся, что подготовка к конференции предоставит семьям возможность провести время вместе, тепло вспомнить прадедов и обнаружить, насколько мы все связаны и сколько у нас общего. Доклад ( не более 10 мин.) должен содержать представление докладчика, родовое дерево, фотографии. Далее можно развить тему сохранения в семье традиций, обычаев, песен, устного фольклора (семейные приметы, легенды, сказки), ремёсел. Можно рассказать об интересном, героическом пути одного из членов семьи. Желательно подготовить доклад, используя программу PowerPoint (слайды).