Festivalio „Prokovskije kolokola“ pradžios koncerto pasaulinė premijera

Garsiausi Lietuvos muzikai - Modestas Pitrėnas, Lietuvos kamerinis orkestras: festivalio „Prokovskije kolokola“ pradžios koncerto pasaulinė premijera. 2020 m. lapkričio 11-15 dienomis Vilniuje, jubiliejinį, penkioliktąjį kartą koncertinę padangę nušvies tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“. Šie ypatingi metai, atnešę nelengvų išbandymų mums visiems, festivaliui subrandino nepaprastą vaisių – dviejų dalių festivalio pradžios koncertą-premjerą, vyksiančią lapkričio 11 d. 19:00 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Pirmoje koncerto dalyje skambės vieno žymiausių Lietuvos kompozitorių Lino Rimšos muzikinė padėka, parašyta kartu su bendraautoriumi Gintautu Venislovu „Buvo tokia diena“, skirta karaimų tautai ir jos istorijai paminėti. Dalis poetinių kompozicijų – Simono Firkovičiaus kūryba. Jo, kaip karaimų kultūros atstovo, poeto, visuomenės veikėjo, taip pat vyresniojo dvasininko, indėlis, išsaugant karaimų tautos atminimą XX amžiaus išbandymuose – nepaneigiamas. Savo kūrybinę gausą priturtinęs bendruomenės gyvenimo ypatybių, moralės ir papročių, neabejotinai „pastatė“ tvarų karaimų kalbos paminklą. Antroji koncerto dalis - „Retrospektyva“ – visų, nuo 2009–2020 m. specialiai šiam festivaliui parašytų world music stiliaus kūrinių mozaika, pristatys geriausius jų fragmentus ir sugrąžins įspūdingiausias šių koncertų akimirkas. Skambės L. Rimšos, G. Rimkaus Rimkevičiaus, J. Jurkūno, Z. Bružaitės, A. Martinaičio, L. Vilkončiaus kūrinių fragmentai.

Atlikėjai:

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS (meno vadovas Sergej Krylov) Dirigentas Modestas PITRĖNAS Solistai: Dovilė KAZONAITĖ (sopranas) Stein SKJERVOLD (baritonas, Norvegija) Arina ZACHAROVA (vokalas) Luka MEBONIA (vokalas, perkusija, Sakartvelas) Julija MOROZOVA (fortepijonas, vargonai, čelesta) Sergej STAROSTIN (multiinstrumentininkas, Rusija) Tomas VARNAGIRIS (gitara) Folkloro ansamblis ARINUŠKA (vadovai Irena ir Nikolajus Zacharovai) Perkusininkų ansamblis HAND VOICES (vadovas Tomas Kulikauskas) Bilietai parduodami filharmonijos kasoje ir www.filharmonija.lt Dėl ypatingos situacijos šalyje, festivalio koncertų pobūdis gali kisti, todėl maloniai prašome sekti festivalio „Pokrovskije kolokola“ informacijos atnaujinimus.

_________________________________________________________________________________________

Дирижёр Модестас Питренас объединит лучших классических и этнических музыкантов на мировой премьере по случаю XV фестиваля ПОКРОВСКИЕ КОЛОКОЛА

11 – 15 ноября 2020 года в Вильнюсе в пятнадцатый раз будет проходить Международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола». По доброй традиции фестиваль подарит своим зрителям новое творение, которое будет представлено в Литовской национальной филармонии 11 ноября.

В первой части концерта прозвучит произведение литовских композиторов - Линаса Римши и Гинтаутаса Венисловаса «Был такой день», посвященная караимскому народу и его истории. Часть поэтических композиций принадлежат Симонасу Фирковичюсу. Это видная личность караимской культуры, поэт, общественный деятель, священнослужитель. Он внёс неоценимый вклад в сохранение общины и караимского языка в тяжёлых условиях двадцатого века. Его творения являются богатым источником знаний об особенностях, морали, обычаях народа. Вторая часть концерта – «Ретроспектива» - мозаиква лучших частей произведений в стиле world music, созданных литовскими композиторами специально для фестиваля «Покровские колокола» с 2009 по 2020 год - вернёт самые яркие воспоминания с концертов прошлых лет. Прозвучат фрагменты произведений Л. Римши, Г. Римкуса Римкявичюса, Й. Юркунаса, З. Бружайте, А. Мартинайтиса, Л. Вилкончюса. Исполнители: ЛИТОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР (художественный руководитель Сергей Крылов) Дирижёр Модестас ПИТРЕНАС Солисты: Довиле КАЗОНАЙТЕ (сопрано) Стейн СКЬЕРВОЛД (баритон, Норвегия) Арина ЗАХАРОВА (этнический вокал) Лука МЕБОНИА (этнический вокал, перкуссия, Сакартвело) Юлия МОРОЗОВА (фортепиано, орган, челеста) Сергей СТАРОСТИН (мультиинструменталист, Россия) Томас ВАРНАГИРИС (гитара) Фольклорный ансамбль АРИНУШКА (руководители Ирена и Николай Захаровы) Ансамбль перкуссионистов HAND VOICES (руководитель Томас Куликаускас)

Билеты продаются в кассах филармонии и www.filharmonija.lt

В связи с особой ситуацией в стране, программа концертов может изменяться, поэтому просим следить за обновлениями информации.